umat terbaik

8 Wasiat Nabi Muhammad SAW Agar Jadi Umat Terbaik

Rasulullah SAW memiliki wasiat bagi pengikutnya agar menjadi umat terpilih dan umat terbaik yang menjadi teladan bagi segenap umat manusia. 

Kedelapan wasiat tersebut di antaranya sebagaimana disarikan dari sejumlah hadits Rasulullah SAW seperti dikutip dari elbaladnews:  

Pertama, sebaik-baiknya orang adalah dia yang paling baik memperlakukan keluarganya. Dalam hadits riwayat Tirmidzi disebutkan:  

خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي Aisyah RA bersabda, “Rasulullah SAW berasabda, “Sebaik-baik kalian adalah (suami) yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.

Perlakuan Rasulullah terhadap istri-istrinya pun menjadi teladan. Beliau sering membantu pekerjaan sang istri, dalam satu hadits dikisahkan:  

 الأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – يَصْنَعُ فِى أَهْلِهِ قَالَتْ كَانَ فِى مِهْنَةِ أَهْلِهِ ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ

Dari Al Aswad, dia bertanya pada Aisyah RA, “Apa yang Nabi SAW lakukan ketika berada di tengah keluarganya?” ‘Aisyah menjawab, “Rasulullah SAW biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu sholat, beliau berdiri dan segera menuju sholat.” (HR  Bukhari)

Kedua, memilih makanan yang baik 

خياركم من أطعم الطعام ورد السلام “Sebaik-baik kalian adalah yang memberikan makanan dan menjawab salam.”

Ketiga, fokus akhirat 

خيركم من لم يترك آخرته لدنياه “Sebaik-baik kalian adalah yang tidak meninggalkan akhiratnya untuk dunia.”

Keempat, mengajarkan Alquran 

خيركم من تعلم القرآن وعلمه “Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkan Alquran.”

Kelima, memilih pasangan

خياركم خياركم لنسائهم خلقًا “Sebaik kalian adalah yang mampu memilih pasangan terbaik dengan melihat akhlak seorang wanita.“

Keenam,  tidak menebar kejahatan

 خيركم من يؤمن شره “Sebaik-baik kalian adalah yang keburukannya aman dari orang lain.”  

Ketujuh, menebar kebaikan 

خيركم من يرجى خيره “Sebaik-baik kalian adalah yang kebaikannya senantiasi dinantikan orang lain.”

Kedelapan, akhlak baik 

خياركم أحاسنكم أخلاقًا إذا فقهوا “Sebaik-baiknya orang adalah memiliki akhlak yang paling baik jika mereka mengerti.”    

Sumber: elbalad 

KHAZANAH REPUBLIKA