Contoh Kecemburuan Istri Rasulullah

DISEBUTKAN dalam sebuah riwayat, Anas Radhiyallahu anhu berkata:

“Suatu ketika Nabi di rumah salah seorang isteri beliau. Tiba-tiba isteri yang lain mengirim mangkuk berisi makanan. Melihat itu, isteri yang rumahnya kedatangan Rasul memukul tangan pelayan pembawa makanan tersebut, maka jatuhlah mangkuk tersebut dan pecah.

Kemudian Rasul mengumpulkan kepingan-kepingan pecahan tersebut serta makanannya, sambil berkata: “Ibu kalain sedang cemburu,” lalu Nabi menahan pelayan tersebut, kemudian beliau memberikan padanya mangkuk milik isteri yang sedang bersama beliau untuk diberikan kepada pemiliki mangkuk yang pecah.

Mangkuk yang pecah beliau simpan di rumah isteri yang sedang bersama beliau” (HR Bukhari)

Ibnu Hajar menjelaskan bahwa isteri Nabi Shallallahu alaihi wa sallam yang memecahkan mangkuk adalah Aisyah Ummul Muminin, sedangkan yang mengirim makanan adalah Zainab binti Jahsy. (Fathul Bari)

Dalam hadist yang lain diriwayatkan:

Dari Aisyah : “Aku tidak cemburu kepada seorang wanita terhadap Rasulullah sebesar cemburuku kepada Khadijah, sebab beliau selalu menyebut namanya dan memujinya” (HR Bukhari)

Dalam sebuah riwayat disebutkan, Aisyah berkata: “Tatkala pada suatu malam yang Nabi berada di sampingku, beliau mengira aku sudah tidur, maka beliau keluar. Lalu aku (pun) pergi mengikutinya. (Aku menduga beliau pergi ke salah satu isterinya dan aku mengikutinya sehingga beliau sampai di Baqi).

Beliau belok, aku pun belok. Beliau berjalan cepat, aku pun berjalan cepat, akhirnya aku mendahuluinya. Lalu beliau bersabda: “Kenapa kamu, hai Aisyah, dadamu berdetak kencang?”

Lalu aku mengabarkan kepada beliau kejadian yang sesungguhnya, beliau bersabda: “Apakah kamu mengira bahwa Allah dan Rasul-Nya akan menzhalimimu?” (HR Muslim) []

 

 

– See more at: http://mozaik.inilah.com/read/detail/2298426/contoh-kecemburuan-istri-rasulullah#sthash.nc9UQN6y.dpuf