Jika Anda Gelisah di Malam Hari, Baca Doa Ini

DOA adalah senjata bagi orang mukmin. Untuk menghadapi musuh yang berbeda, diperlukan senjata yang berbeda pula.

Jika kita perhatikan, Rasulullah mengajarkan sangat banyak doa untuk beragam situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umatnya. Salah satunya, doa jika gelisah di waktu malam.

“Yakni jika seseorang gelisah dan mebolak-balikkan badan di atas tempat tidur,” terang Syaikh Majdi Abdul Wahhab Al Ahmad dalam Syarh Hisnul Muslim. Doa ini diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia menilainya shahih. Adz Dzahabi juga menilainya shahih. An Nasai meriwayatkannya adalam Amal Al Yaum wa Al Lailah.

Lafazh doa tersebut adalah sebagai berikut:

Artinya: “Tidak ada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa lagi Maha Memaksa, Sang Pemilik bumi serta seisinya, Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”

Doa yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini memiliki keutamaan terkait permohonan kepada Allah untuk menghilangkan kegelisahan.

“Zikir ini mengandung permohonan seseorang kepada Allah agar Dia berkenan menjauhkan rasa sedih, gelisah, gundah gulana dan terkejut,” tambah Syaikh Majdi Abdul Wahhab Al Ahmad. [bersamadakwah]

INILAH MOZAIK