Tips Menjadi Kekasih Allah

TULISAN ini saya kutip dari buku yang ditulis oleh ustad Mahmud asy-Syafrowi berjudul “Manfaat puasa Senin-Kamis dan Puasa Daud “. Awalnya saya cukup malas untuk membaca buku ini, tapi sembari menghabiskan waktu libur, saya mencoba membuka buku ini perlahan-lahan. Ternyata isi buku ini sangat bagus, dan ada satu judul yang membuat saya sangat fokus membacanya. Adalah “Agar Menjadi Kekasih Allah”.

Sebagai seorang mukmin, tentu kita ingin menjadi kekasih Allah. Iya kan? Nah jika iya, maka langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah berusaha menunaikan dan mendirikan fardhu-fardhu (wajib ) Allah swt yang telah ditetapkan kepada kita, seperti salat fardhu lima waktu, puasa Ramadan, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji jika telah mampu.

“Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada perkara-perkara yang Aku fardhukan atasnya.” (HR.Bukhari)

Berikutnya, selain yang fardhu, tentu kita perlu menambah kan yang sunah-sunah, utamanya melakukan amalan yang paling disukai Allah swt. Sama persis ketika kita ingin dicintai pemimpin atau atasan kita, kita tak cukup hanya dengan mengerjakan aturan-aturan wajibnya saja. Tetapi kita juga harus melakukan kerja-kerja tambahan agar kita mendapat hadiah, binus, dan kenaikan pangkat.

Ibadah wajib yang kita kerjakan masih belum cukup dan masih perlu ditambah, karena:

– Kemungkinan besarnya masih banyak kekuaarangan dan cela

– Belum mebuktikan keikhlasan kita yang sebenar-benarnya

– Belum cukup layak untuk mendapat prestasi dan penghargaan

– Ibadah wajib yang kita kerjakan belum memberi pengaruh yang kuat terhadap kadar keteringatan kita kepada Allah swt.

Selain semua hal yang wajib kita kerjakan, akan lebih baik jika kita juga mengerjakan amalan sunah.

Ada banyak sekali amalan sunah yang dapat kita lakukan mulai dari salat, sedekah, membaca Alquran, berzikir, mengajarkan ilmu, menolong sesama dan lain sebagainya.

Dan usahakan diri untuk menjauhi segala bentuk perilaku dosa dan maksiat, sampai yang terkecil sekalipun, seperti menggunjing orang lain, menyakiti orang lain, berkata keji, berdusta, melihat sesuatu yang haram dan perbuatan buruk lainnya.

Semua hal itu bisa menjadi wasilah bagi kita untuk meraih cinta Allah dan menjadi kekasih Allah swt. [Chairunnisa Dhiee]