Apakah Kita Rajin Ibadah Hanya di Ramadan?

Ibadah dan amalan ketaatan bukanlah ibarat bunga yang mekar pada waktu musimnya saja. Ibadah shalat 5 waktu, shalat jamaah, shalat malam, gemar bersedekah dan berbusana muslimah, bukanlah jadi ibadah musiman.

Namun sudah seharusnya amalan-amalan tadi di luar bulan Ramadhan juga tetap dijaga. Para ulama seringkali mengatakan, “Sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah (rajin ibadah) hanya pada bulan Ramadhan saja.”

Ingatlah pula pesan dari Kaab bin Malik, “Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan lantas terbetik dalam hatinya bahwa setelah lepas dari Ramadhan akan berbuat maksiat pada Rabbnya, maka sungguh puasanya itu tertolak (tidak bernilai apa-apa).”

Semoga Allah beri taufik dan sungguh hidayah itu begitu indah. Alhamdulillahilladzi bi nimatihi tatimmush sholihaat. [Muhammad Abduh Tuasikal]

INILAH MOZIK