Jamaah Haji dan Umroh Dianjurkan untuk Banyak Sedekah

Jamaah Haji dan Umroh Dianjurkan untuk Banyak Sedekah

Dalam kitab Mausuu’atul Aadaab Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, sedekah merupakan amal yang sangat dicintai Allah, mendatangkan keridhaan-Nya, dan mencegah kemarahan-Nya. Maka dari itu, selayaknya jamaah haji memperbanyak sedekah sesuai dengan kemampuannya untuk mendapat pahala.

Selain itu, juga perlu memberikan sedekah kepada teman seperjalanan. 

“Di dalam memberikan nafkah kepada teman seperjalanan terdapat pahala yang besar dari Allah. Di samping itu akan menciptakan perasaan gembira dan kasih sayang di antara mereka. Maka seharusnya dia meniatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk pamer,’’ papar Syekh Sayyid Nada.

Bertakwa kepada Allah berarti mentaati apa yang Dia perintahkan dan menjauhi apa yang Dia larang dalam segala urusan dan pada setiap waktu. Hendaknya jamah haji selalu muraqabah (merasa diawasi oleh Allah) serta menjauhi segala perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dalam hatinya seharusnya juga selalu mengaharapkan rahmat-Nya dan takut kepada kemurkaan-Nya

sumber : Dok Republika