Keutamaan Membaca Al-Quran

ﻋَﻦ ﻋُﻘﺒﺔً ﺑﻦِ ﻋَﺎﻣِﺮٍ ﺭَﺿﻲِ ﺍﻟﻠٌﻪٌ ﻋَﻨﻪٌ ﻗَﺎﻝَ ﺧَﺮَﺝَ ﻋَﻠَﻴﻨًﺎ ﺭَﺳُﻮﻝٌ ﺍﻟﻠٌﻪ ﺻَﻠْﻲ ﺍﻟﻠٌﻪ ﻋَﻠَﻴﻪِ ﻭَﺳَﻠٌﻢَ ﻭَﻧﺨَﻦُ ﻓﻲِ ﺍﻟﺼﻔٌﺔِ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﺍَﻳٌﻜُﻢ ﻳُﺤﺐٌ ﺍَﻥ ﻳَﻐﺪُ ﻭَ ﻛُﻞٌ ﻳَﻮﻡٍ ﺍِﻟﻲ ﺑُﻄﺤَﺎﻥَ ﺍَﻭﺍَﻟﻰ ﺍﻟَﻌﻘَﻴﻖَ ﻓَﻴَﺎٌﺗﻲِ ﺑِﻨَﺎﻗَﺘَﻴﻦِ ﻛَﻮﻣَﺎﻭَﻳﻦِ nﻓِﻲ ﻏَﻴِﺮ ﺍِﺛﻢٍ ﻭَﻵ ﻗَﻈﻴﻌَﺔِ ﺭَﺣَﻢٍ ﻓَﻘُﻠﻨَﺎ ﻳَﺎﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠٌﻪِ ﻛُﻠٌﻨَﺎ ﻧُﺤِﺐٌ ﺫَﺍﻟِﻚَ ﻗَﺎﻝَ ﺍَﻓَﻶ ﻳَﻐﺪُﻭ ﺍَﺣَﺪُﻛُﻢَ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﻤﺴَﺠِﺪِ ﻓَﻴَﺘَﻌَﻠَﻢَ ﺍَﻭﻓَﻴَﻘَﺮٌﺍَ ﺍﻳَﺘَﻴﻦِ ﻣِﻦ ﻛِﺘَﺎﺏِ ﺍﻟﻠٌﻪ ﺧَﻴﺮٌﻟَﻪ ﻣِﻦ ﻧَﺎﻗَﺘَﻴﻦِ ﻭَﺛَﻶﺙُ ﺧَﻴﺮُﻟَﻪ ﻣِﻦ ﺛَﻶﺙٍ ﻭَﺍَﺭﺑَﻊُ ﺧَﻴﺮُﻟَﻪ ﻣﻦ ﺍﺭﺑﻊ ﻭﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩﻫﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻞ . ‏( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﻭﺩ ).

Dari Uqbah bin Amir r.a., ia menceritakan, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wassallam datang menemui kami di Shuffah, lalu beliau bertanya, ‘Siapakah di antara kalian yang suka pergi setiap hari ke pasar Buth-han atau Aqiq lalu ia pulang dengan membawa dua ekor unta betina dari jenis yang terbaik tanpa melakukan satu dosa atau memutuskan tali silaturahmi?’ Kami menjawab, Ya Rasulullah, kami semua menyukai hal itu.’ Rasululullah Shallallahu ‘alaihi Wassallam bersabda, ‘Mengapa salah seorang dari kalian tidak ke masjid lalu mempelajari atau membaca dua buah ayat al Qur’an (padahal yang demikian itu) lebih baik baginya dari pada dua ekor unta betina, tiga ayat lebih baik dari tiga ekor unta betina, dan begitu pula membaca empat ayat lebih baik baginya daripada empat ekor unta betina, dan seterusnya sejumlah ayat yang dibaca mendapat sejumlah yang sama dari unta-unta.” [Hadits Riwayat Muslim dan Abu Dawud]

 

HIDAYATULLAH